Persondatapolitik hos DPL Report system, Dust2.dk ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos DPL Report system, Dust2.dk ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at indgive en klage(Ydelse af hjemmeside), har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores service.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. SteamID64, Steam Navn, Steam Billede og Faceit konto

DPL Report system, Dust2.dk ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger forsiden.

- Logger ind med steam

- Indgiver en klage


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Report.DPL.GG er Dust2.dk ApS, Åbogade 15, 8200, Aarhus N, cvr nr. 37582999


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige steam informationer, såsom navn og profilbillede, indhenter vi for at kunne levere den ydelse, at indgive en klage.

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter senest login.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos DigitalOcean, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DigitalOceans datacentre. Ydermere deler vi data med FaceIt for at identificere din steam konto med en faceit konto.

Her på siden har vi(Report.DPL.GG) ikke placeret nogle cookies. Men når du bruger vores side vil dataleverandøre såsom Steam og Google muligvis placere cookies ved login/brug af siden.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, Vil havde vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, eller Vide hvilke persondata vi har på dig, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse .

Har du spørgsmål til noget som vedrøre GDPR eller anden Persondata så kontakt os på .